Ośrodek
Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej
ul. Partyzantów 13  22-200 Włodawa
tel. (0-82) 5723 608, 5721 336
kom.  600 781 263

Dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej >>


Pracownicy z zespołu d/s poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej zajmują się następującymi zadaniami:

  • świadczeniem specjalistycznych usług osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej,
  • udzielaniem mieszkańcom informacji o przysługuących im prawach
   i uprawnieniach,
  • konsultowaniem pod względem socjalnym, prawnym i psychologicznym problemów osób i rodzin, udzielaniem porad dotyczących sposobów rozwiązywania trudności, w tym pomocy w przygotowywaniu podań, wniosków i pism procesowych,
  • prowadzeniem terapii rodzinnej i zajęć psychoedukacyjnych,
  • prowadzeniem działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy domowej i innym zjawiskom patologii społecznej,