Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

W celu uzyskania legitymacji należy wypełnić wniosek o jej wydanie (druk do pobrania) oraz dołączyć :
1. Kserokopia ważnego orzeczenia;
2. zdjęcie o wymiarach zdjęcia legitymacyjnego (dotyczy osób po 16 roku życia).

Poniżej znajduje się wzór legitymacji do pobrania w formacie .doc (word)