Dnia 15 lipca 2019 roku zarządzeniem Starosty Włodawskiego Nr 28/19 została powołana Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych:

1.       Krzysztof Cieślak – Przewodniczący - Starostwo Powiatowe we Włodawie

4.       Barbara Dynkiewicz – Wiceprzewodnicząca - Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych we Włodawie

5.       Małgorzata Poprawska – Sekretarz - Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Nasz Dom” w Różance

2.       Sylwia Łoś – Członek - PrzewodniczącyUrząd Gminy w Hańsku;

3.       Irena Szostakiewicz –Członek - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Oddział Włodawa

Przewodniczącym Rady został Pan Krzysztof Cieślak

Kadencja Powiatowej Rady trwa 4 lata i upływa z dniem 14lipca 2023r.

Zarządzenie >>