Drukuj

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż prace serwisowe w systemie SOW zostały zakończone 29.06.2022 o godzinie 21.00. Podjęliśmy wszelkie dostępne działania mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności aplikacji. Problemy techniczne skutkujące nieprawidłowym działaniem systemu zostały usunięte, a aplikacja ponownie uruchomiona dla Użytkowników. Problemy w użytkowaniu systemu zostały spowodowane awarią infrastruktury technicznej zewnętrznego dostawcy usług.

Ważne!
Z przyczyn opisanych powyżej aktualnie system SOW zawiera dane wprowadzone i zapisane przez Użytkowników od dnia 27.06.2022 r. od godziny 03:47 do dnia 28.06.2022 r. od godz. 10.08.

W związku z powyższym Użytkownicy, którzy podejmowali jakiekolwiek działania w systemie SOW, np.
składali lub edytowali wnioski,
wypełniali ankiety,
składali rozliczenia,
podpisywali umowy,
podejmowali jakiekolwiek działania związane z rolą Realizatora w terminie od poniedziałku 27.06.2022 r. godziny 03:48 do wtorku 28.06.2022 r. godziny 10:07 proszeni są o weryfikację, czy czynności te zostały odnotowane w systemie. W sytuacji, gdy któraś z czynności nie została w systemie odnotowana, należy ją wykonać ponownie.
Wnioskodawców zachęcamy do zalogowania się na swoim koncie w systemie i sprawdzenia następujących list w celu weryfikacji poprawności danych zawartych w dokumentach, statusów dokumentów, złożonych podpisów lub innych modyfikacji wykonanych na dokumentach w podanym wyżej okresie:
rejestr wniosków na stronie głównej,
rejestr ankiet,
pisma do wniosków,
umowy do podpisania oraz podpisane,
lista wszystkich rozliczeń.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dołożył wszelkich starań w celu odzyskania jak największego obszaru danych wprowadzonych we wnioskach i w przypadku problemów, deklaruje wsparcie wszystkim Użytkownikom aplikacji.