Informacja o wynikach naboru

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie został wybrany

Pan Rafał Bajko, zam. Lack

 

Uzasadnienie

            Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy urzędnicze referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
we Włodawie  stwierdziła, że Pan Rafał Bajko spełnia wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze i uzyskał akceptację komisji rekrutacyjnej, w szczególności biorąc pod uwagę poziom wiedzy, pozwalający na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy.

 

 

 

                                                                                    Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                               we Włodawie

 

                                                                               Urszula Rudko

 

Włodawa, dnia 22.02.2022 r.