Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP


Powiatowy Program Dzialań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020

Uchwała Nr  XXXII / 256 / 14
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 6 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 na lata 2014-2020

 

NNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U z 2013r. poz.595 z późn. zm.), art. 35a ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz: Uchwała w formacie .pdf

               Załącznik do Uchwały Nr XXXII / 256 / 14 Rady Powiatu we  Włodawie z dnia  6 marca 2014 r.

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional