Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Obsługa osób niepełnosprawnych - pok nr 8

Magdalena Jakubek - Referent

tel. 082 57 25 710

e-mail: rehabilitacja@pcpr.wlodawa.pl

 

Wniosek Turnus Rehabilitacyjny 2020

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.pdfJuż od 1 stycznia 2020 r. wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) będzie można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy (już od 1 stycznia), podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków – zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube).

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku. 

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywności i rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

1. O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą  ubiegać   się:

    a) osoby  niepełnosprawne,   które   zostały   skierowane   na   turnus  przez lekarza,                   

    b) osoby,  których   przeciętny  miesięczny   dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony na kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie   przekracza kwoty:

         - 50% przeciętnego  wynagrodzenia na członka rodziny,

         - 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

 

2. Wysokość dofinansowania wynosi:

    a) dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

        dziecka do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lata

        uczącej się i niepracującej                                   - 30% przec. wynagrodzenia;

    b) dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności      - 27% przec. wynagrodzenia;

    c) dla osoby z lekkim stopniem   niepełnosprawności                    - 25% przec. wynagrodzenia;

    d) dla opiekuna osoby niepełnosprawnej                 - 20% przec. wynagrodzenia;

 

3.  Wymagane dokumenty:

     a) kopia aktualnego dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,

     b) Wniosek Turnus Rehabilitacyjny 2020

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.pdf

     c) wniosek lekarski i informacja o stanie zdrowia.

     d) Kwestionariusz do oceny funkcjonowania społecznego osoby niepełnosprawnej

     e) klauzula informacyjna.

 

4. Termin składania wniosków:

    Wnioski  przyjmowane      w   każdym   czasie,      do   wyczerpania   środków 

    finansowych.

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional