Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 
 • 2011-05-25

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMóWIENIA

  PCPR.3420.11.2011 
  Włodawa, dnia 25.05.2010 r.
  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WłODAWIE
  22-200 Włodawa, Al.J.Piłsudskiego 66
  tel. 082-57-25-485, fax. 082-57-25-538
  e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl
  www.pcpr.wlodawa.pl
   
  POSTĘPOWANIE  O  UDZIELENIE ZAMóWIENIA
   prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
  o wartości zamówienia mniejszej niż  kwoty określone
  (...)

 • 2011-05-25

  INFORMACJA o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
  (...)

 • 2011-05-25

  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na dostawę zestawów konferencyjnych

  Włodawa, dnia  25.05.2011r.

  CPR.3420.8.2011

   

  ZAPROSZENIE
  do złożenia oferty cenowej na dostawę zestawów konferencyjnych
  do Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie we Włodawie

  Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych - przy zastosowaniu dyspozycji
  (...)

 • 2011-05-25

  Unieważnienie postępowania ofertowego

  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę zestawów konferencyjnych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie ponieważ najniższa cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  W związku z powyższym Zamawiający wszczyna ponownie postępowanie dotyczące dostawy
  (...)

 • 2011-05-23

  OGŁOSZENIE o zmianie

  OGŁOSZENIE o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych
  (...)

 • 2011-05-20

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
  (...)

 • 2011-05-20

  OGŁOSZENIE o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik Nr 5 do
  (...)

 • 2011-05-19

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  POSTĘPOWANIE  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

  o wartości zamówienia mniejszej niż  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  /tekst jednolity Dz.U.
  (...)

 • 2011-05-17

  ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na dostawę zestawów konferencyjnych

  ZAPROSZENIE
  do złożenia oferty cenowej na dostawę zestawów konferencyjnych
  do Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie we Włodawie

  Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych - przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8.
  /tekst
  (...)

 • 2011-05-17

  Spotkanie grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

  W dniu 16 maja 2011 roku w Siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  Gościem spotkania była Pani Krystyna Kończal – kierownik Centrum Wolontariatu. Zachęcała ona wychowanków do
  (...)

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional