Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 

2011-07-04

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na usługę przewozu

Włodawa, dnia 04.07.2011

CPR.3420.16.2011

 

     ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na usługę przewozu wychowanków z rodzin zastępczych
z Włodawy do Jastrzębiej Góry woj. pomorskie i z Jastrzębiej Góry do Włodawy.

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych - przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8.
/tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz 759 z póź. zm./

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zwraca się
z zapytaniem ofertowym na usługę dotyczącą przewozu i ubezpieczenia wychowanków
z rodzin zastępczych i ich opiekuna na 14 –  dniowe szkolenie do Jastrzębiej Góry woj. pomorskie.

 

1.         Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

Al. J. Piłsudskiego 66

22-200 Włodawa

 

NIP 565-13-49-976

Tel. (082) 57 25 485

Tel/fax (082) 57 25 538

e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

 

2.         Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przewiezienie 11-14 osób z Włodawy do Jastrzębiej Góry woj. pomorskie. Następnie przywiezienie w/w osób z Jastrzębiej Góry do Włodawy. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW na czas podróży.

Biorąc pod uwagę odległość należy uwzględnić niezbędną ilość kierowców zgodnie
z obowiązującymi przewoźników przepisami prawa, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wyjazdu.

W celu zapewnienia bezpiecznej, wygodnej i przyjemnej podróży uczestnikom BUS musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa,  klimatyzację, rozkładane fotele oraz sprzęt audio.

 

Wykonawca w razie potrzeby pokrywa koszty parkingu, noclegu kierowców
i ich wyżywienie.

 

3.         Termin realizacji:

 

Włodawa – Jastrzębia Góra

wyjazd

30.07.2011r. godzina 5:00

Jastrzębia Góra - Włodawa

powrót

12.08.2011r

4.   Sposób Przygotowania oferty:

Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy dołączyć aktualne ubezpieczenie NNW.

Usługa przewozu wychowanków z rodzin zastępczych.

Nie otwierać przed dniem 11.07.2011 r. godz. 15:3

 

5.   Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto -100%               

 

  1. Warunki płatności

Przelew po zrealizowaniu całości zadania w terminie 30 dni od wystawienia
i dostarczenia faktury.

 

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, w terminie do dnia 11.07.2011r.

 

  1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Moczulska – Oreńczuk pod numerem telefonu 82 5725 710

Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nfl Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nba

Załączniki:

images/word.gif Formularz ofertowy


Autor:

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional