Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 

2011-06-17

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMóWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMóWIENIA

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych Perfect Replica Watches
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
/tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./

NAZWA ZAMóWIENIA

"Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych wychowanków z rodzin zastępczych z terenu powiatu włodawskiego"

CPV 55.27.00.00-3, 80.57.00.00-0

Numer ogłoszenia: 161904 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011

 

Załączniki:

images/pdf2.gif Ogłoszenie o zamówieniu

images/pdf2.gif Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

images/word.gif Załączniki 1-7 do SIWZ


Autor:

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional