Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

2019-09-03

OFERTA PRACY

Włodawa, 03.09.2019 r

 PCPR-S.1110.1.2019                

 

OFERTA  PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (nieurzędnicze) – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

 

Rodzaj umowy:

umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

System czasu pracy:

zadaniowy

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

  1. Zgodnie z przepisami art.78 ust. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

1) posiada:

  1. a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
  2. b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny –w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  1. Kandydat powinien posiadać prawo jazdy kategorii B.
  2. Stan zdrowia kandydata powinien pozwalać na wykonywanie zawodu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zakres obowiązków:

  1. Określony w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Głównym zadaniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest praca z rodzinami zastępczymi, w tym praca w środowisku zamieszkania rodzin na terenie powiatu włodawskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne

  1. List motywacyjny
  2. Curriculum vitae (CV)
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podpisana na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, pokój nr 4, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa lub wysłać pocztą na wymieniony wyżej adres.

 

Termin składania ofert upływa 10 września 2019 r

Liczy się data wpływu do jednostki.

Kontakt:

Telefon-  82/57 25 485

e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

 

Urszula Rudko
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

Załączniki:

images/pdf2.gif zgoda na przetwarzanie danych


Autor:

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional