Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 

2010-01-15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie realizuje projekt systemowy w ramach Priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej ”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie realizuje projekt systemowy w ramach Priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej ”. Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz podwyższenie statusu społecznego i zawodowego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy.

Projekt skierowany jest do usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych. Do udziału w projekcie wybrano grupę docelową, 25 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych w wieku 18-25 lat uczęszczających do szkół na różnych poziomach. Do projektu zostanie wyłoniona również 70 osobowa grupa, osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej. Część osób niepełnosprawnych będzie uczestniczyło w projekcie wraz z opiekunami.


Uczestnictwo w w/w projekcie pozwoli na:

- nabycie przez osoby objęte projektem nowych umiejętności, kompetencji,

-   uzyskanie kwalifikacji na rynku pracy,

-   wzrost samooceny uczestników projektu.

- zmianę postaw osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z postaw pasywnych na postawy aktywne,

- uświadomienie beneficjentom konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego.


Dodatkowe wsparcie, jakie mogą uzyskać usamodzielnieni wychowankowie po przez udział w projekcie POKL ułatwi im wejście w dorosłe życie oraz w znacznym stopniu poprawi, jakość życia jak również ułatwi wejście na rynek pracy.

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu od 01. 01. 2010 do 31.12.2010.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, ul. Piłsudskiego 66, telefon (082) 572 25 485, (082)  572 25 710, ( 082) 572 55 38.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

best inkjet paper online inkjet paper cheap inkjet paper inkjet photo paper


Autor: PCPR Włodawa

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional