Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 

2012-06-08

Ogłoszenie o zamówieniu

PCPR-N.3820.20.2012.
 

POSTĘPOWANIE  O  UDZIELENIE ZAMóWIENIA
 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej niż  kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
/Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./

NAZWA ZAMóWIENIA
"Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleniaz zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych wychowanków z rodzin zastępczych z powiatu włodawskiego w ramach projektu systemowego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego"
швейцарские копии часов

CPV 55.27.00.00-3, 80.57.00.00-0, 60.00.00.00-8

Biuletyn Zamówień Publicznych:  Numer ogłoszenia: 194120 – 2012;

data zamieszczenia: 08.06.2012 r.

 

Załączniki:

images/pdf2.gif Ogłoszenie o zamówieniu

images/pdf2.gif Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

images/zip.gif Załączniki Nr 1-10 do SIWZ


Autor:

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional