Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów

Obsługa osób niepełnosprawnych - pok nr 6

Joanna Niemczuk - Inspektor d/s osób niepełnosprawnych

tel. 082 57 25 710

e-mail: rehabilitacja@pcpr.wlodawa.pl

 

UWAGA NOWE WZORY WNIOSKÓW NA 2020 ROK

Wniosek Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2020


Już od 1 stycznia 2020 r. wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) będzie można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy (już od 1 stycznia), podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków – zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube).

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.


Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne  lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Są to między innymi: gorsety, protezy kończyn, obuwie  ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki i inne. 

Warunki i kryteria udzielenia pomocy:

Chcąc uzyskać w/w dofinansowanie należy zwrócić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać  się:

 1. osoby niepełnosprawne (legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności),
 2. osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50%  przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65%  przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w powiatowym centrum pomocy rodzinie, wynosi:

- do 100% kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,

- do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie następujące dokumenty:

 1. Wniosek Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2020
 2. kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
 3. fakturę określającą kwotę  opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające zakup,
 4. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.                        
 5. klauzula informacyjna.
 6. Wyrażenie zgody na udostępnienie konta
Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional