Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

Dział ds świadczeń, pomocy instytucjonalnej i spraw organizacyjnych

Aniela Dybek - Starszy specjalista ds.Administracyjno - Kadrowych i Pomocy Instytucjonalnej
Tel. 082 57 25 485
pok. nr 4
dps@pcpr.wlodawa.pl

 

Magdalena Jakubek - Referent ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

tel. 82 57 25 485


e-mail: rodzina@pcpr.wlodawa.pl

W ramach pomocy instytucjonalnej realizowane są następujące zadania:

  1. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem osób w domu pomocy społecznej,
  2. ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osobom umieszczonym  lub skierowanym do placówki przed 1 stycznia 2004 roku,
  3. sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem mieszkańcom domu pomocy społecznej usług  o obowiązującym standardzie,
  4. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób do powiatowego ośrodka wsparcia  oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością,
  5. występowanie o wydanie skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych dzieciom całkowicie  lub częściowo pozbawionym opieki, zgodnie z postanowieniem sądu,
  6. prowadzenie dokumentacji dot. pokrywania kosztów utrzymania dzieci pochodzących  z powiatu włodawskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów,
  7. wnioskowanie - w zależności od występującego zapotrzebowania , w sprawach służących rozwojowi i tworzeniu infrastruktury społecznej.

Informacja dla mieszkańców

          Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu a rodzina i gmina nie może zapewnić im niezbędnej opieki, mogą ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

      Na terenie powiatu włodawskiego znajduje się  Dom Pomocy Społecznej "SENIOR"  w Różance, który przeznaczony jest dla osób  w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

      Informacje dotyczące kierowania do domu pomocy społecznej można uzyskać  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  we Włodawie, pokój nr 4,  tel.: (082) 57-25-485 oraz w ośrodkach pomocy społecznej.

 

Tryb kierowania do domu pomocy społecznej

 

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional