Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP


 

Literatura dla rodzin zastępczych:

RODZINA ZASTĘPCZA

 

KSIĄŻKI

 

1. CATTABENI   Guido

Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni ; przeł. Paweł Borkowski. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2008. – 124, [1] s. ; 20 cm. – (Wychowanie bez Porażek)

1. Adopcja – wydawnictwa popularne 2. Rodzina zastępcza – wydawnictwa popularne

 

2. GUTOWSKA   Antonina

Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Antonina Gutowska. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. – 187 s. ; 21 cm

1. Adopcja – psychologia 2. Adopcja – socjologia – Polska – od 2001 r. 3. Rodzina zastępcza – psychologia 4. Rodzina zastępcza – socjologia – Polska – od 2001 r. 5. Wychowanie w rodzinie – Polska – od 2001 r.

 

3. JOACHIMOWSKA   Magdalena

Rodzicielstwo zastępcze : idea, problemy, analizy, kompetencje / Magdalena Joachimowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. – 213, [1] s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 192-205

1. Rodzina zastępcza – Polska – od 2001 r.

 

4. KAMIŃSKA   Urszula

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. – Wyd. 4. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – 123, [1] s. ; 24 cm

1. Domy dziecka – wychowanie – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki 2. Dziecko – opieka społeczna – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki 3. Pedagogika opiekuńcza – podręcznik akademicki 4. Rodzina zastępcza – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki

 

5. KAMIŃSKA   Urszula

Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. – 121, [3] s. ; 24 cm. – (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; nr 581)

1. Domy dziecka – wychowanie – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki 2. Dziecko – opieka społeczna – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki 3. Pedagogika opiekuńcza – podręcznik akademicki 4. Rodzina zastępcza – Polska – od 1944 r. – podręcznik akademicki

 

6. ŁUCZYŃSKI   Andrzej

Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / Andrzej Łuczyński. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. – 245, [1] s. ; 24 cm

Bibliogr. s. 231-[246]

1. Dziecko – psychologia – Polska 2. Rodzina – patologia społeczna – Polska – od 2001 r. 3. Rodzina – socjologia – Polska – od 2001 r. 4. Rodzina zastępcza – socjologia – Polska – od 2001 r. 5. Wychowanie w rodzinie – socjologia – Polska – od 2001 r. 6. Zabrze (woj. śląskie) – socjologia – od 2001 r.

 

7. MILEWSKA   Ewa

Kim są rodzice adopcyjni?... : studium psychologiczne / Ewa Milewska. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003. – 158 s. ; 24 cm

1. Adopcja – psychologia 2. Adopcja – socjologia 3. Rodzina zastępcza – psychologia 4. Rodzina zastępcza – socjologia

 

8. Opieka

Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. – 267, [2] s. ; 24 cm

1. Domy dziecka rodzinne – Polska – od 1989 r. 2. Rodzina – socjologia – Polska – od 1989 r. 3. Rodzina zastępcza – Polska – od 1989 r. 4. Wychowanie w rodzinie – Polska – od 1989 r.

 

9. Opieka

Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą : od form instytucjonalnych do rodzinnych / pod red. Marioli Racław-Markowskiej, Sławomira Legata. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. – 204 s. ; 24 cm. – (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań)

Bibliogr.s.[177]-184

1. Dziecko – opieka społeczna – Polska – od 1989 r. 2. Rodzina zastępcza – socjologia – Polska – od 1989 r.

 

10. Pomoc

Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. – 248 s. ; 24 cm

1. Dziecko – opieka społeczna – Polska – od 2001 r. 2. Rodzina zastępcza – socjologia – Polska – od 2001 r. 3. Społeczności lokalne – polityka społeczna – Polska – od 2001 r.

 

11. Pomoc

Pomoc społeczna rodzinie - z warsztatu praktyków : rodziny zastępcze, opieka środowiskowa / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego i Ryszarda Majera. – Częstochowa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, 2004. – 171 s. ; 24 cm

1. Hospitalizacja domowa 2. Ludzie starzy – opieka społeczna – Polska 3. Pielęgniarstwo 4. Rodzina – opieka społeczna – Polska 5. Rodzina zastępcza – socjologia – Polska

 

12. WINOGRODZKA   Lidia

Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 232 s. ; 25 cm

Bibliogr. s. 215-224

1. Rodzina zastępcza – socjologia – Polska – od 2001 r. 2. Uczniowie gimnazjów – socjologia – Polska – od 2001 r. 3. Lublin (woj. lubelskie) – socjologia – od 2001 r.

 

 

CZASOPISMA

 

1       Pogotowie rodzinne

  /  Tamara Uliasz

  // Probl. Opiek.-Wychow  .- 2000     nr 6     s.11-12

    Niespokrewniona rodzina zastępcza jako forma szybkiego zapewnienia opieki dzieciom do lat 10-ciu.

 

2       Funkcjonowanie rodzin zastępczych niespokrewnionych

  /  Elżbieta Gancarz

  // Probl. Opiek.-Wychow  .- 2000     nr 4     s.41-44

 

3       Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji

  /  Lidia Bogusz

  // Szk. Spec.  .- 2003     nr 2     s. 68-73

 

4       Idea rodziny zastępczej

  /  Jerzy Pająk, Beata Skwarek

  // Małż. i Rodz.  .- 2002     nr 3     s. 18-21

 

5       Zastępcza nie znaczy gorsza

  /  Ewa Radziszewska

  // Niebieska Linia  .- 2002     nr 4     s. 28-31

    Rodzina zastępcza to szansa na prawdziwy dom dla dziecka opuszczonego

 

6       Katalog umiejętności rodziców zastępczych

  /  Andrzej Łabądź

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2002     nr 8     s. 24-26

 

7       Domy dziecka - zło niekonieczne

  /  Tomasz Bilicki

  // Wychow. na co Dzień  .- 2004     nr 1-2     s. 32-34

 

8       Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych

  /  Alina Dziędziura

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2004     nr 2     s. 33-34

 

9       Doświadczenia zawodowego opiekuna zastępczego

  /  Mirosław Kwiatkowski

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2005     nr 7     s.31-32

    Refleksje na temat prowadzenia pogotowia rodzinnego

 

10       Z tradycji rodzin zastępczych

 /  Maria Kolankiewicz

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2008     nr 1     s. 36-44

 

11       Z tradycji rodzin zastępczych

 /  Maria Kolankiewicz

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2008     nr 2     s. 46-53

 

12       Polskie rodziny adopcyjne w świetle badań

  /  Beata Skwarek

  // Probl. Opiek.- Wychow.  .- 2005     nr 10     s.18-25

 

13       O profesjonalizacji rodziców zastępczych

  /  Grażyna Gajewska

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2006     nr 9     s. 19-24

 

14       Jakie cechy przejawiają rodzice adopcyjni?

  /  Beata Skwarek

  // Małż. i Rodz.  .- 2005     nr 4     s.35-39

 

15       Przyjazny system opieki

  /  Dorota Ławniczak

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2007     nr 8     s.36-39

 

16       Pomoc ośrodka adopcyjno opiekuńczego rodzinom zastępczym

  /  Aleksandra Król

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2003     nr 4     s. 22-25

 

17       Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej

  /  Iwetta Krzyżanowska

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2004     nr 6     s.31-36

 

18       Rozwój ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

  /  Barbara Passini

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2004     nr 8     s. 11-19

 

19       Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych

  /  Grzegorz Grempka

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2004     nr 8     s. 19-28

 

20       Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej

  /  Barbara Passini

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2007     nr 6     s.3-6

 

21       Program PRIDE po czterech latach

  /  Tomasz Polkowski

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2003     nr 6     s. 12-20

    Program szkoleniowy PRIDE przeznaczony jest dla kandydatów na opiekunów zastępczych i adopcyjnych. Służy podjęciu świadomej decyzji przez osoby chcące stworzyć rodzinę zastępczą lub adopcyjną

 

22       Diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne

  /  Agnieszka Jankowska-Rachel

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2004     nr 1     s. 23-25

 

23       Rola psychologa w przygotowaniu do adopcyjnego rodzicielstwa

  /  Grzegorz Grempka

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2004     nr 1     s. 17-23

 

24       Zastępcze rodzicielstwo w Polsce

  /  Przemysław Gąsiorek

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2005     nr9     s.3-10

    Zawiera: Ogólne kierunki zmian - historia i współczesność. Oddzielanie dziecka od rodziców. Pomocniczość. Grupy wsparcia dla rodziców naturalnych. Harmonogram spotkań rodziców z dzieckiem. Plan pracy z dzieckiem. Karta praw dzieci z rodzin zastępczych. Karta praw rodziców zastępczych.

 

25       Opieka zastępcza nad dzieckiem  :  założenia i rzeczywistość

 /  Mirosław Kaczmarek

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2006     nr 4     s. 4-11

 

26       O problemach rodzicielstwa zastępczego

  /  Leszek Dobrzyński

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2006     nr 7     s. 24-30

 

27       Przywracanie dzieci rodzinie  :  studium przypadku

 /  Sylwia Borowiec

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2006     nr 7     s. 38-46

 

28       Program „Drugi Dom"

  /  Sławomir Skirtun

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2006     nr 8     s. 49-51

    Celem programu „Drugi Dom" jest doskonalenie umiejętności rodzin zastępczych oraz szkolenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem specjalistycznych rodzin zastępczych zajmujących się dziećmi niedostosowanymi społecznie

 

29      Kierunki przekształceń placówek socjalizacyjnych a wymagania opieki kompensacyjnej

  /  Joanna Szczepanik

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2006     nr 9     s. 11-19

    W Polsce od wielu lat trwają działania reformatorskie mające na celu zmianę domów dziecka w nowoczesne formy opieki nad dzieckiem - środowiskowe placówki wielofunkcyjne, grupy usamodzielnienia czy inne zbliżone do rodzinnych form opieki

 

30       Bezpieczny dom dla dziecka

  /  Lidia Ułanowska

  // Nowa Szk.  .- 2007     nr 2     s. 4-11

    Reforma systemu opieki nad dzieckiem w Polsce. Rodzinna opieka zastępcza

 

31       Ocena procesu usamodzielnienia wychowanków

  /  Maria Ibisz, Agata Skalec, Magdalena Szeniawska

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2007     nr 8     s.24-29

 

32       Charakterystyka rodzin zastępczych

  /  Maria Kolankiewicz

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2007     nr 10     s.17-23

 

33       Zastępczy dom rodzinny  :  rozmowa z Anną Szurpicką, prezesem Towarzystwa Przywracania Rodzin (Poznań) oraz z Agnieszką Jankiewicz (psychologiem), pełniącą wraz z mężem funkcje rodziny zastępczej (Kraków)

 // Wychowawca  .- 2009     nr 4     s. 20-22

 

34       Koalicja na rzecz rodzinnej opieki zastępczej

  /  Joanna Luberadzka-Gruca

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2009     nr 5     s. 14-19

 

35       Jak zastąpić opiekę rodzinną dzieciom bez przyszłości

  /  Barbara Passini

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2009     nr 5     s. 20-23

 

36       Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości

  /  Marek Liciński

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2009     nr 5     s. 23-28

 

37       Jak wspierać rodzicielstwo zastępcze w Polsce?

  /  Mira Prajsner

  // Remedium  .- 2009     nr 5     s. 1-3

 

38       Rodzicielstwo zastępcze - problematyka psychologiczna

  /  Marta Komorowska

  // Remedium  .- 2009     nr 7/8     s. 16-19

 

39       Praca z rodziną - alternatywa opieki zastępczej

  /  Marek Liciński

  // Polit. Społ.  .- 2009     nr 9     s. 71-74

 

40       Rodziny zastępcze  :  doświadczenia, potrzeby, problemy

 /  Michał Rżysko

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2010     nr 3     s. 19-25

 

41       Wzrasta liczba dzieci w opiece zastępczej

  /  Antoni Szymański

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2010     nr 5     s. 26-28

 

42       Problemy rodzin zastępczych w opinii praktyków

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2010     nr 6     s. 21-29

 

43       Dobór dziecka do rodziny zastępczej

  /  Jarosław Pułanecki

  // Wychow. na co Dzień  .- 2010     nr 3     s. 19-22

 

44       Rodziny zaprzyjaźnione w praktyce Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej

  /  Andrzej Kalisz

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2010     nr 7     s. 38-41

 

45       Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej z punktu widzenia PCPR

  /  Irena Kowalska

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2010     nr 3     s. 15-18

 

46       Opieka nad dzieckiem czy opieka „zastępcza"  :  problemy terminologiczne czy komedia omyłek?

 /  Zofia Waleria Stelmaszuk

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2002     nr 2     s. 12-21

 

47       O reformie rodzin zastępczych krytycznie

  /  Sylwia Badora, Ryszard Gołębiowski

  // Probl. Opiek.-Wychow  .- 2000     nr 5     s.18-22

 

48       Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej

  /  Maria Pokój

  // Probl. Opiek.-Wychow  .- 2000     nr 10     s.17-21

 

49       Placówki w świetle nowego rozporządzenia

  /  Jan Wszołek

  // Probl. Opiek.-Wychow  .- 2000     nr 10     s.24-28

 

50       Droga małego dziecka do rodziny zastępczej

  /  Małgorzata Burchardt

  // Probl. Opiek.-Wychow  .- 2001     nr 3     s.24-28

 

51   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych

  // Probl. Opiek.-Wychow  .- 2001     nr 4     s. 29-44

 

52       Stan opieki zastępczej nad dzieckiem „na półmetku" reformy  :  z perspektywy standardów prawa

 /  Mirosław Kaczmarek

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2004     nr 3     s. 3-13

 

53       Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych z komentarzem

  /  Marzena Bartosiewicz

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2005     nr 1     s. 10-19

 

54       Orzekanie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej

  /  Elżbieta Holewińska-Łapińska

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2008     nr 9     s. 3-10

 

55       Rodziny zastępcze - próba obalenia mitów...

  /  Maciej Osuch

  // Dyr. Szk.  .- 2010     nr 6     s. 35-39

 

56       Po co nam ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej?

  /  Joanna Luberadzka-Gruca

  // Niebieska Linia  .- 2010     nr 4     s. 26-28

 

57       Program PRIDE w Stanach Zjednoczonych i w Polsce

  /  Tomasz Polkowski

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2006     nr 3     s. 17-24

    Program PRIDE jest najczęściej stosowanym w Polsce programem przygotowującym do prowadzenia rodzin zastępczych i adopcyjnych

 

58       Zasady kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych

  /  Krzysztof Skarzyński

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2007     nr 8     s.18-22

 

59       Rodziny zastępcze i ich pełnoletni wychowankowie kontynujący naukę u progu trzeciego tysiąclecia

  /  Małgorzata Świtka

  // Naucz. i Szk.  .- 2003     nr 3-4     s. 149-158

 

60       Losy usamodzielnianych wychowanków warszawskich placówek

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2004     nr 6     s. 4-12

 

61       Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku  :  wybrane zagadnienia

 /  Małgorzata Laskowska

  // Wychow. na co Dzień  .- 2005     nr 9     s.23-24

 

62       Mity o rodzinach zastępczych barierą w szkolnych funkcjonowaniu dzieci

  /  Grażyna Gajewska

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2008     nr 8     s. 13-22

 

63       Grupowe przygotowanie rodzin zastępczych  :  pakiet szkoleniowy „Rodzina"

 /  Danuta Wiecha

  // Probl. Opiek.-Wychow  .- 2000     nr 4     s.51-54

 

64       Pierwszy kontakt potencjalnych rodziców adopcyjnych z dzieckiem

  /  Agnieszka Jankowska-Rachel

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2007     nr 9     s.19-22

 

65       Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole

  /  Lidia Winogrodzka

  // Probl. Opiek.-Wychow.  .- 2006     nr 8     s. 36-39

 

66       Rodzina adopcyjna - szczególne środowisko wychowawcze dziecka

  /  Joanna Karczewska

  // Naucz. Początk.-Kształc. Zintegr  .- 2007-2008     nr 2     s.21-49

 

67       Opinie pracowników socjalnych o wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych

  /  Andrzej Mielczarek

  // Praca Soc.  .- 2008     nr 5     s. 52-67

 

 

 

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional