Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 Untitled Document

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH,
W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH, W ZWIĄZKU
Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obsługa osób niepełnosprawnych - pok nr 8

Magdalena Jakubek - Referent

tel. 082 57 25 710

e-mail: rehabilitacja@pcpr.wlodawa.pl

 

BARIERY ARCHITEKTONICZNE - to wszelkie utrudnienia występujące w budynku
i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne lub warunki
użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom
niepełnosprawnym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę
właściciela lokalu na przeprowadzenie likwidacji barier w lokalu lub budynku
mieszkalnym, w którym stale zamieszkują.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ - to ograniczenia uniemożliwiające lub
utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub
przekazywanie informacji.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

BARIERY TECHNICZNE - to bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej  funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Likwidacja barier ma za zadanie umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie
niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub
kontaktowania się z otoczeniem i dlatego dofinansowanie może dotyczyć sprzętów, które
zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej temu służą.
Wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa
wnioskodawca.
Wnioski na likwidację barier przyjmowane są przez cały rok aż do wyczerpania środków finansowych PFRON.  Rozpatrzenie wniosków poprzedza wizja lokalna w miejscu zamieszkania.  Wnioski opiniowane są przez powołaną do tego celu komisję.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje
osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie
uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na te cele. Natomiast o
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych osoba niepełnosprawna może
ubiegać się, co roku.

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ze środków
PFRON do likwidacji barier architektonicznych, powinny złożyć w PCPR następujące
dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek;
 2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności ( oryginał do wglądu);
 3. Kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób;
 4. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu, o którym mowa w pkt 1;
 5. Udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, współwłasność, umowa najmu);
 6. Zgodę właściciela budynku/lokalu;
 7. Zaświadczenie o zameldowaniu wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących;
 8. Zaświadczenia potwierdzające sytuację dochodową;
 9. Zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ze środków
PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i  technicznych, powinny złożyć w PCPR następujące
dokumenty:
 1. Wypełniony wniosek;
 2. Kopię orzeczenia o  niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 3. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą  (w przypadku zamieszkiwania takich osób);
 4. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności,  jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu;
 5.  Zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie  z Wnioskodawcą;
 6. Zgodę właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeżeli taka zgoda jest wymagana;

 Więcej informacji a także wnioski oraz zasady i procedury dofinansowań ze
środków PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional